Rozbory vody - ing. Věra Sigmundová

Provádím rozbory vody ze studny a posoudím, zda odpovídá vyhl. MZ 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. 
Zajistím chemický a mikrobiologický rozbor. Posoudím kvalitu vody a pokud bude třeba doporučím řešení, úpravu nebo desinfekci studny nebo montáž vhodného filtru. 

  • Můžu provést odběr vzorku na místě. 
  • Provedu i rozbor vzorku vody neznámého původu a určím o jakou vodu jde. 
  • Protokol o rozboru lze použít pro kolaudaci i pro povolení k odběru vody. 

Veškeré nabízené služby provádím sama bez dalších spolupracovníků či externích firem. Toto Vám zaručí, že s Vašimi vzorky vody nedochází k další manipulaci a jejich rozbor nebude ovlivněn dalšími faktory.

Platbu lze provádět fakturou , případně v hotovosti.