ROZBORY KOTELNÍCH VOD A TUV

rozbor topné vody i z výměníku


služby lze použít pro

Parní středotlaké kotle (s pracovním tlakem páry do 6,5MPa)

Parní nízkotlaké kotle (s pracovním tlakem páry do 0,15MPa)

Parní vyvíječe

Horkovodní kotle a soustavy (s nejvyšší pracovní teplotou do 115 °C)

Teplovodní kotle a soustavy

Výměníkové stanice

Provádíme stanovení jednotlivých ukazatelů dle normy a to: pH, vodivost, p a m hodnoty, tvrdosti, solnosti a dále stanovíme obsah železa, síranů, chloridů, křemíku, kyslíku, siřičitanu a fosfátu, případně další rozbory v následujících médiích:

surová voda

upravená změkčená vody

napájecí voda

kondenzát

kotelní voda

oběhová voda

NAVRHNEME A NEBO ROVNOU PROVEDEME DÁVKOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ DO TOPNÉHO OKRUHU DLE ROZBORU A NÁSLEDNOU KONTROLU SPRÁVNÉHO CHEMICKÉHO REŽIMU KOTELNY. 


PROČ JE DŮLEŽITÉ PROVÁDĚT PRAVIDELNĚ KONTROLU KVALITY VODY? 

Z provozních zkušeností vyplývá, že více než 30% poruch kotlů je způsobeno špatnou kvalitou vody, zejména pak tvorbou nánosů, vznikem vodního kamene a korozemi nejen vlastních kotlů, ale i jejich příslušenství. Udržování správného složení vod v kotelnách i výměnících jedna ze základních podmínek pro hospodárnou výrobu či přenos tepla a pro zvýšení spolehlivosti a životnosti energetických soustav. 

KVALITU VODY V ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ČETNOST PROVÁDĚNÝCH KONTROL PŘEDEPISUJÍ ČSN 07 7401, ČSN 07 0711 A ČSN 83 0616.